Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu Server 2,3 09:00
Medusa Server 2,3 10:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 10:15
Boss Vàng Server 2,3 10:30
Summer Event Server 2,3 10:30
Sói Aida Server 2,3 10:45
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:50
Nhện Raklion Server 2,3 11:00
Huyết Lâu Server 2,3 12:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 12:30
Giờ Vàng Alpha Loren Server 2,3 16:50
Kundun Lost 5 Server 2,3 19:00
Thủy Vương Atlan Server 2,3 19:30
PvP Chiến Trường Thần ma Server 2 19:45
PvP Vua của Guild Server 2 20:30
Siêu Boss Lorencia Server 2,3 21:00
Sky Event Server 2,3 22:10
Cốt Ma Vương Server 2,3 23:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MuHảiPhòngSS6.COM!